MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zrewitalizujemy gminę

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansuje w 90% w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument posłuży samorządowi, przedsiębiorcom i mieszkańcom do uatrakcyjnienia swojego otoczenia oraz poprawy wizerunku gminy. Dokument ten jest jednym z elementów kierunkujących rozwój gminy. Jest jednocześnie wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne.

Rewitalizacja to poprawa warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej, po to, aby poszczególne zdiagnozowane obszary rewitalizacji, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem, także zamieszkania. To również uzgodniony i zapisany w Lokalnym Programie Rewitalizacji zestaw działań i przedsięwzięć, które wpłyną na poprawę jakości życia w Gminie Bobrowniki.

W planie rewitalizacji Gminy Bobrowniki pod uwagę brane są w pierwszej kolejności dwa największe sołectwa. Teren Rogoźnika, a dokładniej obszar Osiedla Robotniczego, teren po byłych zakładach materiałów ogniotrwałych przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku oraz teren parku wraz z obiektami zdegradowanymi. Wymienione obiekty stanowią geograficznie i obszarowo jedną całość. W Bobrownikach obszarem założonym do rewitalizacji jest teren po byłym szybie górniczym, z funkcją mieszkaniową i tereny zielone w planie zagospodarowania przestrzennego, mający oddziaływanie na występujące problemy społeczne. Kolejne obszary, problemy czy potrzeby wskażą sami mieszkańcy.

Podstawą rewitalizacji jest określenie potrzeb mieszkańców Gminy, zaś najważniejszą kwestią w podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych będzie kwestia społeczna i rozwiązanie problemów, związanych z wykluczeniem społecznym osób starszych i niepełnosprawnych, bezrobociem czy ubóstwem.

W celu opracowania programu rewitalizacji planowane są działania z udziałem społeczności lokalnej i przedstawicieli sektorów samorządu, gospodarki i pozarządowego. Już w tym tygodniu odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Następnie szkolenia dla pracowników Urzędu gminy oraz jednostek podległych, jak również spotkania z mieszkańcami.

Na efekty nie będziemy musieli czekać długo. Już w maju dokument zostanie przedstawiony Radzie Gminy Bobrowniki.


data: 2017-03-14