MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Już niebawem gmina Bobrowniki będzie wyglądała niczym olbrzymi plac budowy

Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie. Jest to drugi etap zadania i  połączony jest z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Wolności.  Umowę na realizację tej inwestycji zawarto w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku, a wartość jej zamknie się kwotą 3.047.485,23 zł. Prace ziemne zakończą się z końcem września.
Rozpoczęły się prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Węgroda, Narutowicza i 11 Listopada w Rogoźniku. Umowę z wykonawcą podpisano 17 lutego, a planowane zakończenie  inwestycji przewidziane jest na koniec czerwca.
 
Do końca września zbudowane zostanie zintegrowane centrum przesiadkowe w Dobieszowicach.  Jak informuje nas Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych - Urzędu Gminy Bobrowniki, w obecnej chwili zakończyła się procedura przetargowa i trwa weryfikacja ofert. To będzie bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Przebudowany zostanie kompleks przesiadkowy w centrum gminy. Planujemy zagospodarowanie terenu dzielącego budynek urzędu i zajazdu autobusowego. Planujemy budowę parkingu z miejscami postojowymi zarówno dla samochodów jak i rowerów. Powstanie 35 miejsc postojowych dla samochodów i 6 dla rowerów. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie. W tym miejscu pojawi się sygnalizacja świetlna. W zakresie samego centrum przesiadkowego, pojawią się nowe wiaty przystankowe, miejsce postojowe dla autobusu, publiczne toalety, oświetlenie oraz monitoring. Teren stanie się bezpieczniejszy, a powstała przestrzeń z pewnością będzie mogła aspirować do miana „wizytówki gminy” – wyjaśnia Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki. Na zrewitalizowanym terenie stanie multimedialna tablica informacyjna, która wyświetlać będzie najświeższe informacje Urzędu Gminy.
 
W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019  zbudowany zostanie odcinek drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Bobrownik. Otworzy ona możliwość dojazdu do posesji znajdujących się w drugiej i trzeciej linii zabudowy. Pełna wartość zadania wyliczona jest na  2.9 mln. zł. , natomiast kwota dofinansowania to 50%, czyli 1,46 mln. zł. - tłumaczy Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki. Zadanie obejmie budowę drogi, ciągu pieszego i rowerowego, jak również kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia pasa drogowego. Budowany odcinek to łącznie około 1km drogi. 
W maju, ruszy remont budynku Amfiteatru w Rogoźniku. Jesienią amfiteatr przeistoczy się w Centrum Usług Społecznych. Wewnątrz powstanie nowoczesna sala audiowizualna, szkoleniowa oraz przestrzeń stymulująca aktywność ruchową. Pomieszczenia oprócz przebudowy wyposażone zostaną w meble i sprzęt multimedialny. Pracami objęta będzie instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku – oświetlenie, monitoring, instalacja alarmowa oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Zaplanowano renowację  konstrukcji, prace termomodernizacyjne, jak również remont chodników i ogrodzenia. Niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno potrzeb mieszkańców, jak i wizerunku gminy jest przebudowa zewnętrznych elementów obiektu – widowni i sceny. Wartość tego projektu sięga 2,3 mln zł, a dofinansowanie to prawie 2 mln.  
 
Na tym nie koniec prac inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Już niebawem ogłoszony zostanie przetarg na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej czyli: Domu Kultury w  Siemoni oraz remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w  Wymysłowie, Myszkowicach oraz Twardowicach.

data: 2017-04-11

Dobieszowice
Rogoźnik
Bobrowniki