MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Będą konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do metropolii

We wtorek, 11 kwietnia, w Urzędzie Gminy Bobrowniki, odbyła się XXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Bobrowniki. Głównym tematem obrad było uchwalenie procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie przystąpienia gminy do tworzonego związku metropolitarnego.

Od 13 do 26 kwietnia, mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie. Ostateczną decyzję o tym czy gmina przystąpi do związku metropolitarnego czy też nie, podejmą Radni po zakończeniu konsultacji. Decyzja podjęta zostanie podczas kolejnej Sesji Rady Gminy, która planowana jest na 27 kwietnia.

Opinię o członkostwie gminy Bobrowniki w metropolii - mieszkańcy mogą składać na formularzu, w formie elektronicznej (druk dostępny na BIP Gminy), bądź za pomocą formularza papierowego, który pobrać można w pok. nr 13 w Urzędzie Gminy.

4 kwietnia Prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach Ustawę Metropolitalną. Kolejnym formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. 

Gmina Bobrowniki może zostać jednym z członków metropolii. Władze gminy odbyły już pierwsze spotkania i wstępne rozmowy z Dyrektorem Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, jak również z innymi potencjalnymi członkami związku.

Samorząd gminy w tym członkostwie upatruje dużą szansę dla rozwoju Bobrownik. Zainteresowanie naszą obecnością, ku naszemu zadowoleniu, jest obustronne - komentuje dotychczasowe rozmowy Wójt Gminy Bobrowniki, Arkadiusz Ziemba. Zauważamy, że jesteśmy w oczach głównych miast Śląska elementem dopełniającym całość, a to dla nas szansa, aby wykorzystać to partnerstwo dla dobra naszej gminy. Położenie Gminy Bobrowniki, jej wizerunek oraz skok rozwojowy wykonany w ostatnich latach to jeden z czynników z powodu których miasta śląskie nie wyobrażają sobie Metropolii bez Bobrownik.

 

Czym jest Związek i co to członkostwo oznaczać może dla naszej Gminy?

Związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców. W skład związku metropolitalnego obligatoryjnie wchodzi miasto Katowice.

Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie: kształtowania przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej; metropolitalnych przewozów pasażerskich; współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego; promocji związku metropolitalnego i jego obszaru.

Nowa metropolia będzie największym obszarem tego rodzaju w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tysiące km2, zamieszkałym przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa.

To ośrodek, w którym działa ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających razem 8% PKB kraju. Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, atrakcyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w Polsce.

To także miejsce, gdzie dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej można zdobyć wszechstronne wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli - gwarantują dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki.

Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także kultura. Wydarzenia kulturalne, prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu i zza granicy. Unikalne atrakcje turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak Zabytków Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie, to tylko część atrakcji regionu.

Wszystko to sprawia, że przyszła metropolia ma szanse stać się znakomitym miejscem do pracy, wypoczynku i życia.

Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 52 ustawy są przede wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do związku.

Pośród korzyści z powołania związku wymieniane są następujące czynniki: integracja i współpraca gmin, nowe możliwości zrównoważonego rozwoju, nowa jakość transportu i szansa na wspólny bilet, dodatkowe wpływy z budżetu państwa, możliwość dodatkowych oszczędności oraz sprawne zarządzanie.

 


data: 2017-04-12

XXVIII Sesja Rady Gminy
XXVIII Sesja Rady Gminy
XXVIII Sesja Rady Gminy