MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ważna informacja

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 czerwca 2016r. (…) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości nie więcej niż 1 szt. Big Baga tj. 1100l/ na 6 miesięcy. Odbiór napełnionego worka następuje wyłącznie sprzed posesji, na którą został wydany oraz na którą złożono deklarację odpadową. Aby zapobiec ewentualnemu nadużyciu przez mieszkańców i oddawaniu większych, niż przysługująca im ilość Big Bagów w ciągu danego półrocza, usługa ta, będzie poddawana weryfikacji oraz kontroli w terenie. W sytuacji, gdy BIG BAG do odebrania zgłoszony zostanie z nieruchomości innej, niż ta na którą został zamówiony – nie zostanie on odebrany.

 

Przypominamy jednocześnie, że worek typu Big Bag winien być wystawiony przed posesją, w miejscu umożliwiającym dojazd i odebranie worka przez samochód ciężarowy (hakowiec).

W przypadku wąskich wjazdów i uliczek, worek taki powinien być wystawiony przy drodze głównej. Zakazuje się zaczepiania worka o ogrodzenia, drzewa itp.


data: 2017-04-19