MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ruszyły prace przy budowie centrum przesiadkowego

Właśnie ruszyły prace przy budowie pierwszego w gminie Bobrowniki zintegrowanego centrum przesiadkowego. Przebudowa dotyczy rejonu skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Gminną i Mickiewicza w Dobieszowicach. Prace będą trwały do końca września i polegać będą na zagospodarowaniu i uporządkowaniu ruchu kołowego oraz pieszego w centrum gminy. Powstaną także nowe miejsca parkingowe i ścieżki rowerowe.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki inwestycji zrewitalizujemy teren pomiędzy budynkiemurzędu gminy a zajezdniąautobusową. Wybudujemy tam parking z miejscami postojowymi zarówno dla samochodów jak i rowerów. Powstanie 35 miejsc postojowych dla samochodów i 6 rowerów – mówi Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.

Na tym nie koniec prac w tym rejonie. Od wielu lat mieszkańcy Dobieszowic zwracali nam uwagę na dużą liczbę kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu ulic: Polnej, Gminnej i Mickiewicza.Postanowiliśmy przebudować całe skrzyżowanie. W tym miejscu powstanie sygnalizacja świetlna – dodaje Bednarek.

W zakresie samego centrum przesiadkowego pojawią się nowe wiaty przystankowe, miejsce postojowe dla autobusu, publiczne toalety, oświetlenie oraz monitoring. Teren stanie się bezpieczniejszy. Tuż przy centrum przesiadkowym stanie multimedialna tablica informacyjna, która wyświetlać będzie najświeższe informacje urzędu gminy. Tablica to efekt innego projektu, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, iż urząd konstruuje wnioski o dofinansowanie w taki sposób, aby wzajemnie się uzupełniały i przenikały. Stąd także wykorzystanie dokumentacji projektowej przygotowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg na zabudowę na kolizyjnym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Ta inicjatywa doprowadziła do włączenia przedsięwzięcia do zakresu zadania, dzięki czemu zadanie będzie kosztować gminę zaledwie 15% realizacji inwestycji. I dzięki temu inwestycja w ogóle będzie miała miejsce – tłumaczy Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki.

W planach przedsięwzięcia zaplanowano także przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powstanie ponad 5 kilometrów dróg rowerowych prowadzących do centrum gminy. Jeden odcinek prowadzić będzie od Wojkowic przez Rogoźnik aż do Dobieszowic, a drugi z Siemoni, ulicy Młyńskiej także w kierunku skrzyżowania przy urzędzie gminy. Szczególnie ten niezamieszkały odcinek jest niebezpiecznym ciągiem komunikacyjnym dla rowerzystów. Realizacja inwestycji poprzez budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale także na rozwój turystyki rowerowej i pieszej – dodaje Ziemba.

 

Wartość inwestycji to 4.057.272,20 zł i dofinansowana jest w 85%


data: 2017-05-15

wizualizacja - centrum przesiadkowe
wizualizacja - centrum przesiadkowe
wizualizacja - centrum przesiadkowe
wizualizacja - centrum przesiadkowe
prace przy budowie centrum przesiadkowego
prace przy budowie centrum przesiadkowego