MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

 

02.07.2017 r. (środa)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych średnich stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Katowicach o 16%, Zabrzu o 8%, Dąbrowie Górniczej o 7%, Ustroniu o 7%, Bielsku-Białej o 6%, Cieszynie o 5%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 3%.

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

03.08.2017 r. (czwartek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

03.08.2017 r. (czwartek)

w aglomeracji górnośląskiej oraz w północnej części województwa (z wyłączeniem Częstochowy) ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie dostateczna;  należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

04.08.2017 r. (piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu będzie       dostateczna.

 

 

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Możliwość przekroczenia wartości progowej 180 µg/m3 dla ozonu w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 240 µg/m3.

Data (godz.) wystąpienia

03.08.2017 r.

Obszar

aglomeracja górnośląska:  Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze,

powiaty: będziński, częstochowski, gliwicki (gminy: Pyskowice, Rudziniec, Wielowieś, Toszek), kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański.

Przyczyny

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z  intensywnym nasłonecznieniem i obecność w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (m.in. tlenki azotu i  węglowodory).

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 04.08.2017 r. (środa) na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie dostateczna.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
  • osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
  • osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Zalecane środki ostrożności

  • w przypadku poziomów stężeń 1-godzinnych 181 – 240 µg/m3:unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej wrażliwe grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym,
  • w przypadku przekroczenia poziomu 1-godzinnego 240 µg/m3: unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej wrażliwe grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

03.08.2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach - prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Publikacja powiadomienia

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html#tresc

http://www.katowice.wios.gov.pl


data: 2017-08-03