MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Termomodernizacje budynków rozpoczęte

Rozpoczęły się termomodernizacje 4 obiektów gminnych pełniących zarówno funkcje społeczne i kulturalne, jak i funkcjonujących jako remizy strażackie. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla ZIT Subregionu Centralnego. Dotacja kosztorysowo wyniosła  2 782 192,45 zł. i stanowiła 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Prace realizuje dwóch wykonawców.  Remizy w Myszkowicach i Wymysłowie termomodernizuje jedna firma, z kolei obiekt w Twardowicach oraz Dom Kultury w Siemoni – druga.  W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z wykonawcami, na którym poruszono już tematy pierwszych napotkanych trudności, jednak na chwilę obecną Wykonawcy nie zgłaszają problemów w zakresie przesunięcia terminu zakończenia prac. Dla obiektów w Twardowicach, Myszkowicach i Wymysłowie jest to 31 października, dla Domu Kultury w Siemoni – 15 listopada.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych obiektów, zmniejszenie zużycia energii oraz walka o czyste powietrze, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez stare kotły węglowe i zastępując je nowoczesnymi urządzeniami gazowymi  i nowymi instalacjami grzewczymi. Oprócz wymiany źródeł ciepła zaplanowana jest wymiana nieszczelnej stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów budynków. Dodatkowo w domu kultury w Siemoni planowana jest pilotażowo instalacja paneli fotowoltaicznych do zasilania obiektu energią odnawialną.

Pamiętajmy, że obowiązek wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne w ostatnich miesiącach nałożył na wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego nałożyła właśnie śląski sejmik w trosce o jakość powietrza nad naszym województwem. Tzw. uchwała antysmogowa wyznacza terminy w których także indywidualni mieszkańcy powinni wymienić swoje piece. Gmina wychodzi temu na przeciw realizując już od roku Program Ograniczania Niskiej Emisji i oferując wsparcie finansowe na ten cel.


data: 2017-09-08

Termomodernizacja remizy OSP w Twardowicach
Termomodernizacja remizy OSP w Twardowicach
Termomodernizacja remizy OSP w Wymysłowie