MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

UKS Bobry Bobrowniki

Uczniowski Klub Sportowy Bobry Bobrowniki powstał w styczniu 2016 roku z myślą o najmłodszych mieszkańcach, dziewczętach i chłopcach, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. Głównym zajęciem jest szkolenie dzieci i młodzieży w wybranej dyscyplinie sportowej jaką jest piłka nożna. Rozpoczynając pracę szkoleniową z dziećmi należy pamiętać, że stawiane przed nimi cele, jak i stosowane środki treningowe muszą być realne i odpowiednio dobrane do wieku i możliwości psychomotorycznych dziecka.     

W pierwszym etapie edukacyjnym trenerzy dążą nie tylko do nauczania i doskonalenia umiejętności piłkarskich, zdolności motorycznych, ale również w dużej mierze skupiają się nad rozwojem intelektu, osobowości i świadomości dziecka. To właśnie szkolenie we wczesnych latach szkolnych kiedy dziecko wchodzi w tak zwany „złoty wiek”, czyli okres intensywnego rozwoju psychomotorycznego jest podstawą w całej piramidzie szkoleniowej piłkarza na przestrzeni wielu lat jego przygody z piłką. Nawyki, umiejętności oraz wiedza nabyte w pierwszych latach aktywności piłkarskiej może w kolejnym okresie skutecznie wpłynąć na rozwój sportowy młodego człowieka, albo  uniemożliwić mu pełne wykorzystanie własnego potencjału, na skutek nie wypracowania w szkoleniu początkowym właściwych nawyków techniczno - taktycznych, właściwej koordynacji ruchowej oraz innych cech motorycznych. Ważną rzeczą jest zaszczepienie u młodego zawodnika pasji do piłki nożnej, która jest niezbędnym warunkiem do znajdowania w sobie odpowiedniej motywacji do treningu i pracy nad poprawianiem własnych umiejętności. Właśnie trener – nauczyciel, będący często największym wzorcem i autorytetem dla swojego podopiecznego jest tą osobą, która współtworzy i buduje osobowość dziecka na całe życie, inspiruje do świadomego uczestnictwa w zajęciach sportowych, czynnego udziału w wydarzeniach sportowych i edukacyjnych, kształtuje nawyki związane z aktywnością ruchową,  wyposaża dziecko w wiedzę dotyczącą odżywiania, regeneracji, treningu, przeciwdziała wadom postawy, uczy umiejętności stosowania zasad Fair Play i szacunku dla drugiego człowieka, rozwija poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych osób.  Klub prężnie działa i nieustannie się rozwija. Na dzień dzisiejszy liczy około 90 zawodników, od rocznika 2004 do 2011. Przede wszystkim to przedszkolacy i uczniowie z terenu naszej gminy, ale liczy również zawodników z Wojkowic i Piekar Śląskich. Treningi odbywamy na boisku Klubu Sportowego „Cyklon” w Rogoźniku, boisku  i sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Bobrownikach i Dobieszowicach, przez cały rok. Mecze ligowe rozgrywane są na Orliku w Sączowie. Zawodnicy zgłoszeni do współzawodnictwa ligowego, wcześniej poddawani są obowiązkowym  badaniom lekarskim przeprowadzonym przez lekarza sportowego. Przeciwnikami są takie kluby jak: LKS Zgoda Repty, LKS Piast Ożarowice, UKS 15 DREAM -TEAM Tarnowskie Góry, MKS OLIMPIA Piekary Śląskie, KS GÓRNIK Bobrowniki Śląskie, UKS Szombierki Bytom, TS Tarnowiczanka, KS SILESIA Miechowice, TS GWAREK Tarnowskie Góry, TS Szombierki Bytom. Klub UKS Bobry Bobrowniki współuczestniczy w konsultacjach organizowanych przez PZPN dla wyróżniających się zawodników.  Zapraszany jest również na licznie w turniejach, zawodach, meczach sparingowych. Jako  gospodarze zaprasza przeciwne drużyny do rywalizacji sportowej. Współpracuje z Klubem Sportowym Płomień Sączów i Rozbark Bytom z którymi rozegrali już wiele sparingów. Dwa razy w roku podczas ferii zimowych i wakacji organizowane są tygodniowe obozy sportowe aby doskonalić swoje umiejętności. W wyniku awansu brali udział w finale województwa „Z podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarka, w Turnieju CUP Ożarowice i Turnieju z okazji Dnie Dziecka również w Ożarowicach. Zmierzyli się również  w Turnieju Podokręgu Bytom rocznika 2005. Opieka nie ogranicza się tylko do treningu i gry. Trenerzy oraz opiekunowie klubu zawsze dbają o pozytywną, bezstresową atmosferę, pokazując pozytywne wartości i normy na własnym przykładzie oraz własny entuzjazm, pasję i zaangażowanie. Cieszą się z wygranych i wspierają przy porażce. Chętnie spotykają się na  organizowanych dla zawodników i ich rodzin piknikach. Dla wszystkich to przyjemne chwile spędzone z najbliższymi, możliwość integracji poprzez zabawę. Obecnie klub przygotowuje się do nowego sezonu ligowego, oraz szykuje bazę i zaplecze dla nowych zawodników.

 


data: 2017-09-11

UKS Bobry Bobrowniki