MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Informacje dotyczące źródełka zlokalizowanego na terenie Gminy Bobrowniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje : 

 

W związku ze wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A zarówno na terenie województwa Śląskiego jak i całej Polski proszę o zwrócenie uwagi na tzw. źrodełka zlokalizowane na terenie Gminy Bobrowniki. Jedną z dróg zakażenia WZW A jest spożycie skażonego pożywienia (np. nieumytych owoców lub umytych w wodzie skażonej) lub spożycie skażonej wody. Mając powyższe na uwadze należy dołożyć wszelkich starań aby wyeliminować źródła wody niewiadomego pochodzenia jakimi są tzw. źródełka. 

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wykonywały i nie wykonują badań wody pochodzącej ze źródeł. Stałemu monitoringowi jakości wody przeznaczonej do spożycia podlegają wyłącznie ujęcia głębinowe, powierzchniowe oraz woda pochodząca z sieci wodociągowej (u odbiorców), zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.     

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989). Wobec powyższego jedynie ww. woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi. Za jakość wody przeznaczonej do spożycia odpowiadają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które zobowiązane są do prowadzenia kontroli wewnętrznej w tym badań jakości wody wykonywanych w labolatoriach państwowej inspekcji sanitarnej lub innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (art. 5 i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. 2017 poz. 328 z późn.zm.) Badania te muszą być wykonywane z częstotliwością uzależnioną od dobowej produkcji wody oraz ściśle określonym zakresie (zgodnie z § 5 lub § 6 ww. rozporządzenia). 

 

Popularne wśród mieszkańców źródełka wody mają zmienny skład uzależniony od lokalizacji, warunków atmosferycznych jak równiez występowania wokół samego źródełka potencjalnych źródeł mogących powodować zanieczyszczenie (np. pola uprawne, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe). Woda ta nie jest poddawana żadnemu uzdatnianiu jak również nie jest objęta żadnym nadzorem w zakresie jej jakości, ponadto pobrana ze źródełka woda może być przechowywana przez mieszkańców w warunkach sprzyjających jej wtórnemu zanieczyszczeniu. Woda pochodząca z tzw. źródełek nie może zostać zakwalifikowana jako przeznaczona do spożycia, a tym samym nie mogą mieć w jej wypadku zastosowania przedstawione akty prawne.

 

Spożywanie wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność osoby spożywającej. 

 


data: 2017-11-03

Gmina Bobrowniki