MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Fakty i mity o naszym Zakładzie Gospodarki Komunalnej

Ostatnimi czasy jesteście Państwo atakowani nieprawdziwymi informacjami na temat naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Czynią to osoby, którym rzekomo leży na sercu dobro zakładu. Ludzie, którzy nie sprawdzili u źródła informacji, generują i przetwarzają informacje dokładając własne wnioski nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Przychodzą na sesję Rady Gminy i straszą radnych konsekwencjami społecznymi, rozpowszechniając swoje „eksperckie” wywody i przekazując Państwu zafałszowany obraz rzeczywistości. Posunięto się nawet do złożenia donosu na policję. Szanowni Państwo, pora przerwać te działania nakierowane na wprowadzenie chaosu w gminie i frontalny atak na Zakład Gospodarki Komunalnej.
Podjęta została uchwała o zamianie formy prowadzenia działalności gospodarczej. W miejsce zakładu budżetowego pojawi się spółka. Nie zmieni się natomiast właściciel zakładu, którym niezmiennie pozostanie Gmina. Zmiana tej formy jest koniecznością, aby umożliwić rozwój spółce.
Podawany jest kłamliwy argument o wzroście opłat za wodę i za ścieki kanalizacyjne na skutek naliczenia amortyzacji, posiadania rady nadzorczej, zakupu specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Zakład Gospodarki Komunalnej już obecnie nalicza amortyzację, bo inaczej byłoby to przestępstwo podatkowe. Koszty amortyzacji są więc już ujęte w taryfie opłat za wodę i ścieki.
Przewidywane koszty rady nadzorczej stanowią zdecydowanie poniżej (0,3%) łącznych kosztów funkcjonowania, stanowią więc całkowicie nieistotną część mieszczącą się w błędzie statystycznym zakładanej prognozy.
Podniesiony argument zakupu/leasingu/dzierżawy specjalistycznych maszyn i urządzeń trudno nawet komentować. Zakupy tych sprzętów są przecież absolutnie potrzebne niezależnie czy jest to zakład budżetowy czy spółka. Czy podpisani pod pismem chcieliby, aby pracownicy kopali ręcznie wodociągi czy kanalizację? Mało kto z mieszkańców wie, że nasz zakład nie dysponuje własną koparką. Dotychczas Zakład wynajmował tę usługę. Jeśli zwiększymy zakres usług możliwych do realizacji zakup koparki będzie ekonomicznie uzasadniony, a urządzenie zacznie na siebie zarabiać. Konieczne więc już są inwestycje, aby móc świadczyć obsługę nie tylko wodno – kanalizacyjną.
Gmina nie podnosi od nowego roku cen wody i ścieków. Na ostatniej sesji rady gminy, 16 listopada, podjęta została uchwała o przedłużeniu obowiązującej taryfy, więc tym bardziej temat wzrostu cen jest wyssany z palca i potwierdza tylko chęć wprowadzenia zamieszania wśród mieszkańców w bliżej niedoprecyzowanym celu.
Szanowni mieszkańcy, gmina Bobrowniki przynależy do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia poruszany był właśnie temat wody i jej cen zakupu. Wystąpił Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, Łukasz Czopik, który zadeklarował redukcję ceny wody w przypadku wspólnych zakupów z pułapu Metropolii. Coś czego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć samodzielnie może okazać się realne w połączeniu z innymi gminami już w najbliższych miesiącach. Negocjacje w tym zakresie prowadzić będzie już nowa spółka.
Ideą jej funkcjonowania jest bowiem redukcja kosztów i maksymalizacja przychodów i zysków z działalności dodatkowej, a nie drenaż portfeli naszych mieszkańców poprzez dźwiganie cen wody! Na straży tej idei zawsze stać będzie Gmina.
Cena wody na naszym terenie jest w znacznej mierze uzależniona od czynników zewnętrznych bo 83 % wody jest kupowane z zewnątrz w tym 50 % z GPW mówi Przemysław Cichosz. Jeśli propozycja złożona metropolii zostanie zaakceptowana to istnieje realna szansa na redukcję cen wody w naszej gminie !


data: 2017-11-30

Gmina Bobrowniki