MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zalegający śnieg na dachach

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów, spowodowanym przez zalegający na dachach śnieg przypomina się o konieczności kontrolowania dachów obiektów, w celu wyeliminowania mogącego wystąpić zagrożenia spowodowanego zalegającym śniegiem.

Przypomina się, że zgodnie z art. 61, ust 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1332, 1529) „..właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska..”.

Zwraca się uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

 


data: 2017-12-01

Gmina Bobrowniki