MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Co może nam dać Metropolitalny Fundusz Solidarności?

Nasza gmina, dzięki członkowstwu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ma szansę pozyskać środki na realizację wielu inwestycji wpisujących się w zadania własne Metropolii. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu Metropolitalnego Funduszu Solidarności, który ma wspierać przedsięwzięcia mniejszych gmin metropolii.

 

Do końca stycznia 2018r. samorządy tworzące Metropolię, przygotowały pakiety inwestycji, spełniające warunki uzyskania pomocy finansowej w ramach dotacji celowej. Szansę maja te zadania, które cechuje duże znaczenie dla rozwoju obszaru Związku Metropolitalnego.

Udzielenie wsparcia finansowego ma na celu niwelowanie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz integrację i wsparcie w realizacji wspólnych zadań.

 

Sięgamy po miliony
W ramach GZM utworzono pięć metropolitalnych podregionów. Bobrowniki, wraz z Będzinem, Czeladzią, Dąbrową Górniczą, Mierzęcicami, Psarami, Siewierzem, Sławkowem i Wojkowicami należą do podregionu sosnowieckiego, w którym liderem jest Sosnowiec. Do piątego lutego liderzy przekażą listy inwestycji zarządowi metropolii.

Każdy z podokręgów będzie miał do wykorzystania aż 12 mln zł. Jeżeli określone zadania zostaną uznane za priorytetowe, możliwe będzie zwiększenie tej kwoty.

Preferencje w uzyskaniu dofinansowania mają projekty dofinansowywane z innych środków zewnętrznych (w tym z UE), jak i te realizowane wspólnie, w ramach partnerstwa. Drugą kategorią uprzywilejowanych przedsięwzięć, są projekty partnerskie, integrujące działania samorządów metropolii.

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych
Metropolitalny Fundusz Solidarności jest wielką szansą dla naszej gminy. Wystąpiliśmy o dofinansowanie dla szeregu inwestycji. Zwróciliśmy szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, w ośmiu newralgicznych punktach, tj. przystanku w Twardowicach - okolica placu zabaw; Siemoni – przy szkole, na drodze 913; Sączowie – okolice remizy strażackiej; na przejściu przez drogę 913 w Myszkowicach; przy szkole w Dobieszowicach oraz Bobrownikach; w okolicy rogoźnickiego kościoła oraz przy remizie w Wymysłowie. Przejścia te mają zostać wyposażone w dodatkowe funkcje poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu, w szczególności pieszych. Zostaną dodatkowo oświetlone, wyposażone we fluorescencyjne pasy, dodatkowe znaki pionowe oraz pulsatory. Zawnioskowaliśmy o 200.000 zł dofinansowania, przy całkowitej wartości inwestycji 240.000zł

 

Drogi w Dobieszowicach, Rogoźniku i Wymysłowie
W ramach poprawy jakości komunikacji na terenie metropolii, złożyliśmy wnioski o dofinansowania na budowę i przebudowę dróg. Planowana jest zmiana 250 mb nawierzchni drogi przy ul. Wąskiej w Dobieszowicach. Wartość tej inwestycji to 120.000zł.
Następną inwestycją jest kontynuacja budowy dróg do nowych zabudowań na ul. Narutowicza i Polnej w Rogoźniku oraz budowa jezdni w Wymysłowie. W Rogoźniku, asfaltowa nawierzchnia wraz z podbudową wykonana zostanie na odcinku 300mb, tzw. sięgacz. W Wymysłowie planowane jest powstanie sieci dróg przy ul. Prusa, na 380 mb wraz z odwodnieniem i podbudową. Łącznie inwestycje pochłoną 440.000zł, z czego 85% dołoży metropolia.

 

Termomodernizacja ośrodka zdrowia
Projekt obejmuje termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Bobrownikach. Zakresem przedsięwzięcia objęte są wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wraz z pokryciem go papą, nowe rynny i rury spustowe, odtworzenie instalacji piorunochronnej, remont balkonów i schodów. Przede wszystkim jednak, konieczna jest wymiana instalacji gazowej. Inwestycja ta, ze względu na wykorzystanie obiektu na NZOZ nie miałaby możliwości uzyskać dofinansowania ze środków unijnych na takim poziomie. Środki metropolii są szansą dla ośrodka zdrowia.

 

Oświetlenie ścieżek rowerowych i budowa parkingu
W związku z rozbudową ciągów komunikacyjnych, zawnioskowaliśmy o budowę ulicznego oświetlenia przy ul. Narutowicza i Kościuszki w Rogoźniku oraz parkingu w rogoźnickim parku.Budowa ulicznego oświetlenia ledowego planowana jest m.in. wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kościuszki prowadzącej do centrum przesiadkowego w Bobrownikach – około 400 mb.  Od strony ulicy Parkowej, wybudowany zostanie nowy parking. W okolicy amfiteatru ma powstać 300 miejsc parkingowych. Dodatkowo, zamierzona jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Cmentarnej w Rogoźniku oraz budowa przystanków autobusowych, wyposażonych w miejsca postojowe dla rowerzystów i stylistycznie skonfigurowanych z centrum Gminy. Do modernizacji planowane są następujące okolice: Dobieszowice - ul. Kościuszki i ul. Niebyła; Rogoźnik – sołtysówka; Bobrowniki – stacja „Rondo”; Siemonia – przy drodze 913; Twardowice przy remizie; Wymysłów – ul. Kościuszki w okolicy sklepu i oraz Myszkowice na drodze 913. 

 

Łącznie, na wszystkie przedsięwzięcia, zawnioskowaliśmy o 1,6 mln zł, które zasilą budżet gminy w 2018r. Wnioskowane zadania będą ocenione na sesji zarządu GZM, po przedstawieniu list projektów. Zaakceptowane dotacje zostaną skierowane do realizacji jeszcze w tym roku.


data: 2018-02-12

Gmina Bobrowniki