MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zamień PIT na lepszy byt

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki na 2018 rok mają wiele elementów składowych. Są to między innymi dotacje, subwencje czy wpływy z podatków. Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to prawie 15 mln zł! Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 14.787.183 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000zł. Obowiązkiem podatkowym, o którym wielu mieszkańców zapomina, jest rozliczanie się według miejsca zamieszkania, w przypadku, gdy jest on rozbieżny z miejscem zameldowania.

Zgodnie o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Innymi słowy, osoba zameldowana w Katowicach, ale np. od połowy ubiegłego roku, faktycznie zamieszkująca w Bobrownikach, Twardowicach czy Siemoni, powinna rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w Będzinie, nie zaś w Katowicach. Z różnych powodów mieszkańcy od lat rozliczają się według miejsca zameldowania, na czym cierpi i Gmina i oni sami. Mniej prawidłowych rozliczeń powoduje mniejsze wpływy do budżetu, co oznacza mniej zrealizowanych inwestycji. A przecież to mieszkańcy korzystają z dróg, kanalizacji, infrastruktury społecznej i sportowej, szkół, przedszkoli, imprez kulturalnych. Dlaczego więc nie rozpocząć rozliczać się prawidłowo? Nic nie stoi ku temu na przeszkodzie; w przypadku osób fizycznych wystarczy złożyć do fiskusa formularz ZAP3 – jest to prosty w uzupełnieniu formularz, w którym aktualizuje się dane teleadresowe i bankowe, czyli m.in. adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, czy nr rachunku osobistego (do zwrotu podatku lub nadpłaty). O prawidłowym adresie można poinformować także na rocznym zeznaniu podatkowym, pamiętając jednak o tym – przy osobistym bądź pocztowym doręczeniu PIT-u - jaki urząd skarbowy jest właściwy.

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu dokonania zmiany, muszą złożyć wniosek CEIDG-1, a osoby fizyczne, które zamiast numeru PESEL wpisują NIP, wypełniają zgłoszenie aktualizacyjne NIP-7.

 

 

Ogłaszamy konkurs pn. „Zamień PIT na lepszy byt”. Przypominamy, że uczestniczyć w nim mogą wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Bobrowniki, które w zeznaniu PIT po raz pierwszy wskazały jako miejsce zamieszkania naszą Gminę lub złożyły w Urzędzie Skarbowym w Będzinie formularz ZAP-3. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (tutaj) oraz z formularzem konkursowym (tutaj)

 

 

 


data: 2018-03-14

Gmina Bobrowniki