MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Jak nie My, to kto - czyli zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pod koniec marca została podpisana umowa z Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która pozyskała ponad 240 tysięcy złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 28 marca Zastępca Wójta Małgorzata Bednarek wspólnie z Rektor WSB Zdzisławą Dacko-Pikiewicz podpisała umowę dotycząca współpracy między Gminą Bobrowniki, a Wyższą Szkołą Biznesu. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisał się już na stałe w kalendarz zajęć dla Seniorów z naszej gminy. Dzięki dalszej współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu zajęcia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku poszerzą się o kolejne wykłady, warsztaty oraz labolatoria. Projekt pn. "Jak nie my to kto" ma na celu poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników projektu, zaangażowanie seniorów w organizację inicjatyw promujących naukę oraz zwiększających Ich aktywność edukacyjną i kulturalną, aktywizację intelektualną i społeczną seniorów, a przede wszystkim zapobiec społecznemu wykluczeniu osób starszych.

27 marca w dobieszowickim Dworze odbył się pierwszy wykład, który zainaugurował projekt. Słuchacze oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładu pn. "Suma wszystkich strachów: terroryści, wirusy, fake newsy i inne zagrożenia asymetryczne w XXI wieku", który przedstawiła dr Paulina Polko. Natomiast wczoraj, 11 kwietnia, o godzinie 16.30 w Domu Kultury w Rogoźniku odbył się wykład pn. „Muzyka Fryderyka Chopina lekarstwem dla duszy” przeprowadzony przez dr hab. Mirosława Kisiela. Muzyczne ilustracje natury z wykorzystaniem twórczości wybitnego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina pozwoliły osiągnąć wszystkim obecnym seniorom stan odprężenia, uczucia radości i zadowolenie, a także wyzbycia się nieodpowiednich reakcji na bodźce zewnętrzne.
18 kwietnia o godzinie 16.00 zapraszamy wszystkich chętnych seniorów do udziału w wykładzie mgr Martyny Kucharskiej - Staszel pn. "Senior w świecie przepisów", która przybliży nam świat prawny.

 

 


data: 2018-04-12

Gmina Bobrowniki