MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta

27 kwietnia, w piątek przekazano plac budowy w Dobieszowicach. Zostały rozpoczęte prace przy budowie kanalizacji na ulicy Niebyła. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonej oraz budowę przepompowni ścieków. Jednocześnie po zakończonej inwestycji odtworzona zostanie nakładka asfaltowa o powierzchni 3554,8 m2, co oznacza, że cała nawierzchnia drogi zostanie odbudowana. Dla mieszkańców oraz władz gminy remont drogi jest absolutną podstawą w tym przypadku, ponieważ jakość nawierzchni pogarszała się z roku na rok.

W piątkowym przekazaniu placu budowy uczestniczyli również mieszkańcy ulicy Niebyła, którzy z wielkim zaciekawieniem słuchali o przebiegu planowanej inwestycji. Poddali również parę swoich pomysłów, między innymi dla poprawy bezpieczeństwa progi zwalniające oraz odpowiednie znaki pionowe z ograniczeniem prędkości.
Zadanie ma być zakończone w połowie czerwca, czyli jeszcze przed sezonem letnim. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania to ponad 1,6 mln zł.


data: 2018-05-07

Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Gmina Bobrowniki