MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta

27 kwietnia, w piątek przekazano plac budowy w Dobieszowicach. Zostały rozpoczęte prace przy budowie kanalizacji na ulicy Niebyła. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłoczonej oraz budowę przepompowni ścieków. Jednocześnie po zakończonej inwestycji odtworzona zostanie nakładka asfaltowa o powierzchni 3554,8 m2, co oznacza, że cała nawierzchnia drogi zostanie odbudowana. Dla mieszkańców oraz władz gminy remont drogi jest absolutną podstawą w tym przypadku, ponieważ jakość nawierzchni pogarszała się z roku na rok.

W piątkowym przekazaniu placu budowy uczestniczyli również mieszkańcy ulicy Niebyła, którzy z wielkim zaciekawieniem słuchali o przebiegu planowanej inwestycji. Poddali również parę swoich pomysłów, między innymi dla poprawy bezpieczeństwa progi zwalniające oraz odpowiednie znaki pionowe z ograniczeniem prędkości.
Zadanie ma być zakończone w połowie czerwca, czyli jeszcze przed sezonem letnim. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. Wartość zadania to ponad 1,6 mln zł.


data: 2018-05-07

Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta
Budowa kanalizacji przy ulicy Niebyła rozpoczęta