MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Sprawdzimy stan jeziora w Rogoźniku

Rewitalizacja parku w Rogoźniku to długi proces. Praktycznie od przejęcia tego terenu przez gminę jesienią 2011 roku, ani przez rok nie zwalniamy tempa, dzięki temu, że działania zazębiają się ze sobą czasowo. Podczas gdy trwały prace na amfiteatrze gmina podjęła rozmowy z Uniwersytetem Śląskim w temacie poprawy jakości wody w jeziorze. Ponieważ przygotowanie analizy nie było tanie, Gmina wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie. W efekcie pozytywnej oceny, pod koniec roku 2017 podpisana została umowa dotacji, wg której 80% wydatku sfinansuje WFOŚiGW w Katowicach.

U podstaw każdej inwestycji zawsze tkwi dobry projekt. W tym roku pokusiliśmy się o opracowanie analizy stanu przyrodniczego zbiornika wodnego Rogoźnik 1. Pozwoli nam to podjąć kroki prewencyjne, które wpłyną na ogólny stan akwenu – tłumaczy Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.
Wiosną ruszyły prace. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego będą je prowadzili przez cały rok. Analizie poddana będzie ilość i jakość nagromadzonych osadów na dnie zbiornika oraz monitorowana będzie fauna i flora. Takie działanie ujawni źródła potencjalnych zanieczyszczeń, a opracowane mapy i wysunięte wnioski pomogą przeprowadzić efektywną rekultywację terenu.
Przygotowana ekspertyza pozwoli również aplikować do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie na działania poprawiające jakość środowiska w 2019 roku. Coraz bardziej realna staje się dzięki temu reaktywacja Miasteczka Ekologicznego w Rogoźniku. Taki projekt również mamy gotowy – dodaje M. Bednarek.
W obecnej chwili naukowcy opracowują numeryczny model zbiornika. Przeprowadzone zostały pomiary batymetryczne i przeanalizowano dokumenty hydrotechniczne zbiornika. Rozpoczęły się badania jakościowe i ilościowe osadów oraz ich rozkład przestrzenny. Pozwoli to na określenie lokalizacji i źródła zanieczyszczeń. W drugim kwartale roku zbadana zostanie również struktura gatunkowa i wiekowa ryb, a także zinwentaryzowana roślinności zbiornika i jego bezpośredniej zlewni. W trzecim kwartale naukowcy opracują mapę zbiornika jak również zalecenia i wytyczne do rekultywacji z uwzględnieniem różnorodnych rozwiązań i oceną potencjalnych efektów.
Od wielu lat prowadzimy prace rewitalizacyjne w rogoźnickim parku. Każdego roku prowadzimy tam kolejne inwestycje. Powoli odbudowujemy infrastrukturę. Udało się już bardzo dużo zrobić, jednak lata zaniedbań widoczne są nadal gołym okiem. Przygotowana ekspertyza pozwoli nam skoncentrować się na działaniach, które pozwolą zachować park w należytym stanie na kolejne pokolenia – mówi Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki.


data: 2018-05-11

Sprawdzimy stan jeziora w Rogoźniku
Sprawdzimy stan jeziora w Rogoźniku
Sprawdzimy stan jeziora w Rogoźniku
Gmina Bobrowniki