MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Apel o wykaszanie działek

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z coraz większą liczbą nieruchomości niewykorzystywanych rolniczo, zarośniętych trawą i chwastami przypomina się właścicielom o konieczności ich systematycznego wykaszania. Zarośnięta trawą i chwastami nieruchomość jest nieestetyczna, a ponadto jest siedliskiem gryzoni, zaskrońców, ślimaków oraz kleszczy. Zaniedbane nieruchomości są również uciążliwe dla sąsiadów, gdyż chwasty przenoszą się na ich posesje. Nie wykaszanie działek zwiększa także zagrożenie pożarowe, co w konsekwencji może powodować odpowiedzialność karną właściciela, zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń. Ponadto utrzymywanie terenu działki w stanie nie powodującym uciążliwości dla terenów sąsiednich, nie rodzi niepotrzebnych konfliktów sąsiedzkich.


data: 2018-06-11

Gmina Bobrowniki