MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Informacja o szkoleniach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informuje się, że członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku odbędą pierwsze posiedzenie w dniu 10 października 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121A. Obecność obowiązkowa.

Na spotkanie należy przygotować numer konta bankowego, na które zostaną przekazane diety za udział w pracach komisji, wraz z nazwą banku oraz danymi właściciela konta bankowego (imię, nazwisko, adres, pesel).

W porządku posiedzenia zaplanowano:

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcy.
  2. Omówienie zadań Obwodowej Komisji i problematyki związanej z jej obsługą.
  3. Szkolenie z zakresu przepisów prawa obowiązującego podczas przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

 

Informuje się, że członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku odbędą pierwsze posiedzenie w dniu 11 października 2018 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121A. Obecność obowiązkowa.

Na spotkanie należy przygotować numer konta bankowego, na które zostaną przekazane diety za udział w pracach komisji, wraz z nazwą banku oraz danymi właściciela konta bankowego (imię, nazwisko, adres, pesel).

W porządku posiedzenia zaplanowano:

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcy.
  2. Omówienie zadań Obwodowej Komisji i problematyki związanej z jej obsługą.
  3. Szkolenie z zakresu przepisów prawa obowiązującego podczas przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

data: 2018-10-05

Gmina Bobrowniki