MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego

6 października odbyła się Inauguracja Gminnego Uniwersytetu Dziecięcego. Uroczystość, jak na święto akademickie przystało, była podniosła. Uczestniczyły w niej władze gminy, a także Akademii WSB. Dla małych słuchaczy został przygotowany interesujący wykład dotyczący teatru, pn. Teatralny wehikuł czasu. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, zapoznali się z teatrem „od kuchni”. Zaznajomili się z interesującym, teatralnym nazewnictwem poszczególnych rzeczy oraz miejsc. Wykładowca przybliżył zgromadzonych historię powstania teatru, a także opowiedział o teatralnych przesądach. Na zakończenie, uczestnicy Uniwersytetu Dziecięcego złożyli ślubowanie. Zastępca Wojta Gminy, Małgorzata Bednarek wraz z przedstawicielem Akademii WSB wręczyła najmłodszym słuchaczom indeksy.


data: 2018-10-11

Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Uniwersytet Dziecięcy
Gmina Bobrowniki