MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zalegający na dachach śnieg

W związku z możliwością wystąpienia w okresie zimowym niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektów, spowodowanym przez zalegający na dachach śnieg przypomina się o konieczności kontrolowania dachów obiektów, w celu wyeliminowania mogącego wystąpić zagrożenia spowodowanego zalegającym śniegiem. Przypomina się, że zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku obowiązany jest do utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz nie dopuszczać do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowej i sprawności technicznej. Zwraca się uwagę, że do obowiązków właścicieli i zarządców należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu, a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

 


data: 2019-02-06

Gmina Bobrowniki