MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Informacja dotycząca podatków

Wójt Gminy Bobrowniki, informuje iż zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t. j. Dz. U. 2018, poz.1445 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Zatem w 2019 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku.
 
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny pozostają bez zmian. Deklaracja na podatek od środków transportowych – obowiązująca wersja deklaracji na podatek od środków transportowych  do pobrania ze strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/media/3603/dt-1-06-04.pdf

data: 2019-01-28

Gmina Bobrowniki