MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Roczna praca Policji na rzecz Gminy Bobrowniki

W miniony wtorek 29 stycznia w Urzędzie Miasta w Wojkowicach odbyła się odprawa służbowa podsumowująca roczną pracę policjantów z Komisariatu Policji w Wojkowicach. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowej Policji w Będzinie Arkadiusz Więcek, Komendant Komisariatu Policji w Wojkowicach Marcin Kaszuba jak również jego zastępca Kryspin Zawada, a także przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z Komisariatem Policji, między innymi Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek.

Tematem spotkania było podsumowania pracy policjantów oraz przedstawienie stanu bezpieczeństwa w współpracujących gminach. Podczas podsumowania 2018 roku omówione zostały efekty pracy policjantów pionu kryminalnego, dzielnicowych oraz zespołów patrolowo interwencyjnych. Podczas prezentacji multimedialnej zostały omówione osiągnięcia funkcjonariuszy oraz główne cele i założenia pracy na 2019 rok.

W ubiegłym roku funkcjonariusze służby prewencyjnej zrealizowali łącznie ponad 3 000 służb patrolowych, w tym przeszło 800 służb w obchodzie. Czas reakcji na zdarzenie dotyczący interwencji pilnych wyniósł niewiele ponad 7 minut. Podczas spotkania Komendant szczególną uwagę obecnych zwrócił na przestępstwa z 7 kategorii z podziałem na gminy oraz jednostki. Największą liczbę przestępstw, 46 %, odnotowano na terenie gminy Bobrowniki, lecz jest to zaledwie 11 % stwierdzonych przestępstw z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie odnotowane zostały na terenie podległym Komisariatu Policji, do którego zaliczamy gminy takie jak: Bobrowniki, Psary oraz Wojkowice. Możemy czuć się bezpieczni w otoczeniu w którym żyjemy z uwagi na to, że niewątpliwie zwiększyła się wykrywalność przestępstw. Funkcjonariuszy Policji coraz częściej możemy spotkać na patrolach podczas wieczornych spacerów bądź joggingu.

Podczas swojego wystąpienia zastępca Komendanta podziękował również samorządom współpracującym z Komisariatem Policji za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa. Istotna jest rola policjantów w dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i odwiedzających turystów, dlatego wsparcie funkcjonariuszy Policji jest dla mnie sprawą priorytetową; komentuje Wójt Gminy Małgorzata Bednarek. Gmina Bobrowniki w roku 2018 przekazała dla Komisariatu Policji w Wojkowicach kwotę w wysokości 8 900 zł z czego 7 500 zł przeznaczone zostało dla służb ponadnormatywnych oraz 1 400 zł na nagrody dla funkcjonariuszy.

 


data: 2019-01-31

Gmina Bobrowniki