MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Deklaracja CIT składana elektronicznie

Od 1 stycznia 2019 r. stowarzyszenia, również i jednostki OSP mają obowiązek składać  deklaracje CIT za 2018 rok do Urzędu Skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Najczęstszą formą będzie składanie deklaracji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  bądź z wykorzystaniem profilu zaufanego. Sprawozdanie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania czyli: prezes lub wiceprezes i skarbnik. Sprawozdania można składać do Urzędu Skarbowego na skrzynkę ePUAP lub na nośniku CD.

 

Podstawowe informacje dotyczące systemu e - deklaracje dostępne są na stronie www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/

 

Profil zaufany każda jednostka można założyć poprzez stronę internetową https://pz.gov.pl/pz/index. Po założeniu profilu należy potwierdzić go w Urzędzie Gminy Bobrowniki, na parterze w pokoju numer 2 w Referacie Spraw Obywatelskich. (ps)


data: 2019-03-07

Gmina Bobrowniki