MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Kolejna dotacja dla gminy

Z satysfakcją informujemy, że Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego programu Edukacja kulturalna. Efektem projektu pn. „Edukacja kulturalna łączy pokolenia” będzie stworzenie przez Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach nowej nieodpłatnej oferty w sferze integracji lokalnej społeczności w każdym wieku.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom mieszkańców naszej gminy stworzone zostaną warsztaty o szerokim wachlarzu propozycji. Realizacja projektu jest adresowana do mieszkańców w każdym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych, chcących aktywnie uczestniczyć w imprezach kulturalnych i życiu kulturalnym gminy. Warsztaty czterech dziedzin kulturowych dają właśnie taką możliwość współdziałania wielopokoleniowego. Dobór scenariusza ma mieć na celu integrowanie społeczne różnych pokoleń i zachęcać do wspólnego spędzania czasu, zacieśniając więzy między nimi. Bardzo ważne jest dla mnie włączenie do udziału w zadaniu osób z niepełnosprawnościami, mających utrudniony dostęp do dóbr kultury, w związku z wysokimi kosztami biletów, czy dojazdu do innej miejscowości, jak również dawać możliwość mieszkańcom do dzielenia się pasjami z najbliższymi, łącząc kultury pokoleniowe, komentuje Wójt Gminy Małgorzata Bednarek.

Zainteresowani będą mieli do wyboru warsztaty organizowane w czterech dziedzinach; teatralne, taneczne, malarskie oraz fotograficzne. Tematyka warsztatów pełnić będzie rolę poznawczą, wprowadzającą do samodzielnego działania. Małe grupy, a przez to łatwa interakcja z prowadzącymi zajęcia pozwoli rozwinąć kreatywne myślenie, a także wprowadzi do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Z projektu zostaną zakupione również dodatkowe sztalugi potrzebne podczas prowadzenia warsztatów malarskich.

To nie pierwsze dofinansowanie, które otrzymała gmina z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym latach otrzymaliśmy środki na organizowanie spotkań kulturalnych, a także remont i doposażenie Domów Kultury. Niebawem pojawią się informacje dotyczące naboru do warsztatów edukacyjno – kulturalnych. (ps)


data: 2019-04-11

Gmina Bobrowniki