MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Noworoczne Spotkanie Samorządowe

Noworoczne Spotkanie Samorządowe

data: 2017-01-31

Noworoczne Spotkanie Samorządowe było okazją do podsumowania zeszłorocznych osiągnięć naszej lokalnej administracji. W piątek, 27 stycznia, Wójt Gminy Bobrowniki - Arkadiusz Ziemba przedstawił zaproszonym gościom najważniejsze wydarzenia minionego roku, a jego zastępca – Małgorzata Bednarek, nakreśliła plan działania na najbliższe dwanaście miesięcy. W swoim wystąpieniu, Wójt Gminy Bobrowniki, przedstawił informacje doty...

Nabór wniosków na wymianę kotłów

Nabór wniosków na wymianę kotłów

data: 2017-01-20

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, iż od 1 lutego rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych (min. 5 letnich) kotłów opalanych węglem na wysokosprawne (kl. 5) kotły opalane ekogroszkiem lub piece na paliwo gazowe.   W ramach prac podlegających dofinansowaniu wyróżnia się : demontaż starego źródła centralnego ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła centralnego og...

Aktywne ferie w naszej gminie

Aktywne ferie w naszej gminie

data: 2017-01-20

Od poniedziałku dzieci odpoczywają od obowiązków szkolnych. W naszym województwie rozpoczęły się wyczekiwane z wielką niecierpliwością ferie zimowe. Wzorem lat ubiegłych i tym razem Gminny Ośrodek Kultury przygotował swoją ofertę dla dzieci i młodzieży szkolnej, która nie wyjeżdża na zimowy wypoczynek. W pierwszym tygodniu ferii, dzieci miały okazję uczestniczyć w różnorakich wycieczkach. Zorganizowano wyjazd na najwię...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

data: 2017-01-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje o jakości powietrza w województwie śląskim       BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH   17.01.2017 r. (wtorek) wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Wodzisławiu Śląskim o 104%, Zabrzu o 74%, Cieszynie o 72%, Tychach o 70%, Gliwicach o 60%, Ryb...

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

data: 2017-01-18

  Wraz z blankietami z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych, mieszkańcy, którzy nie posiadają przyłącza kanalizacyjnego otrzymują do uzupełnienia ankietę „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków    w Gminie Bobrowniki” Wypełnioną ankietę należy złożyć najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2017 r. lub w terminie 3 m-cy od dnia jej otrzymania, w Urzędzie Gmin...

Nagroda dla "Serduszek"

Nagroda dla

data: 2017-01-18

Uczestnicy zespołu wokalnego Serduszka reprezentowali Gminę Bobrowniki podczas Koncertu Laureatów XIV Diecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Złota Kantyczka 2017”, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. Wzruszenia, radość, piękno muzyki, ciepli i uśmiechnięci jurorzy, zaciśnięte kciuki wszystkich obecnych i przepiękne wykonania uczestników. To wszystko złożyło się na pozytywne w...

Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

data: 2017-01-12

11 stycznia, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobieszowicach, odbył się Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, pod nazwą „Cicha noc, Święta noc” . W konkursie udział wzięli uczniowie z gminnych przedszkoli i szkół podstawowych jak i przedszkoli zaprzyjaźnionych. Uczestników oceniało jury, w składzie: Justyna Kańtoch, Krystyna Poznańska oraz Ewa Trefon. Młodzi artyści oceniani byli według kryteriów określonych w...

Ostrzeżenie przed mrozami

Ostrzeżenie przed mrozami

data: 2017-01-11

W związku z ostrzeżeniami IMiGW  o nadchodzących silnych mrozach i śnieżycach, Oddział Miejski WOPR Katowice informuje i ostrzega: Nadchodzące ujemne temperatury będą powodowały zamarzanie akwenów wodnych. Powstająca świeża pokrywa lodowa będzie stwarzała zagrożenie z powodu swojej świeżości, nietrwałości i niestabilności. Gorąco apelujemy o powstrzymanie się od wchodzenia na powierzchnię świeżo zamarzniętych a...

Własna firma szansą na pracę

Własna firma szansą na pracę

data: 2017-01-11

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została wybrana w trybie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO WSL- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach do realizacji projektu „Własna firma szansą na pracę”. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja zatrudnienia w ramach Regionalnego P...

Orszak z okazji święta Trzech Króli

Orszak z okazji święta Trzech Króli

data: 2017-01-10

Mimo siarczystego mrozu, w piątek, 6 stycznia, w dwóch miejscowościach naszej gminy przeszły barwne, rozśpiewane korowody z okazji święta Trzech Króli. Wzorem roku ubiegłego i tym razem społeczność z Sączowa i Rogoźnika postanowiła uczcić ten dzień orszakiem podążającym do stajenki, aby pokłonić się narodzonemu Dzieciątku. O godzinie 11.30 w Rogoźniku pod Sołtysówką rozpoczął się uroczysty przemarsz sceną odegran...