MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Ważne dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Ważne dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

data: 2015-07-29

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019. Celem tego opracowania jest określenie, a nast...

Jubileusz 90-lecia OSP Wymysłów

Jubileusz 90-lecia OSP Wymysłów

data: 2015-07-27

25 lipca, w sobotę, odbył się Jubileusz 90-lecia OSP Wymysłów. Uroczysta msza św. została odprawiona przez ks. Marka Wyjadłowskiego oraz ks. Janusza Rakoczego, kapelana powiatowego OSP. Po mszy nastąpiło przekazanie nowego wozu strażackiego zakupionego m.in. z dotacji Urzędu Gminy. Po obrzędach przy kablicy orszak przeszedł ulicami Wymysłowa udając się na plac przy remizie strażackiej. Tam odbyła się część oficjalna, wręc...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

data: 2015-07-24

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) oraz Rozdziału IX Statutu Gminy Bobrowniki podaje się do wiadomości publicznej pełne teksty uchwał Rady Gminy Bobrowniki, podjęte na IX Sesji w dniu 20 lipca 2015 r. w n/w sprawach: Uchwała Nr IX/112/15 w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o kandyd...

Centrum Sączowa i centrum przesiadkowe w Dobieszowicach wkrótce zmienią swój wygląd

Centrum Sączowa i centrum przesiadkowe w Dobieszowicach wkrótce zmienią swój wygląd

data: 2015-07-22

Po Siemoni, parku w Rogoźniku, czy przestrzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach przyszła pora na zagospodarowanie centrum Sączowa i topograficznego centrum gminy – zajazdu autobusowego na styku Bobrownik, Dobieszowic i Rogoźnika. Od kilku miesięcy Urząd Gminy przygotowuje koncepcje przebudowy tych dwóch miejsc w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie dotacji  w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski z ...

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

data: 2015-07-22

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć! Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowied...

Informacja w sprawie referendum ogólnokrajowego

Informacja w sprawie referendum ogólnokrajowego

data: 2015-07-22

Informujemy, że trwa zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku (tj. niedziela). Karta zgłoszenia jest dostępna w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju nr 13 i 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobrowniki (zakładka Wybory powszechne, referendum, wybory ławników). Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 sierpnia 2015 rok...

Remonty w szkołach

Remonty w szkołach

data: 2015-07-21

Wakacje to czas remontów placówek oświatowych. To właśnie w tym okresie czynione są największe inwestycje aby wraz z pierwszym wrześniowym dzwonkiem wszystko było już ukończone. W Szkole Podstawowej w Bobrownikach zaadaptowano pomieszczenie pod nowy pokój nauczycieli. Obecnie na remont czekają tam szatnie. Ponadto powstaną nowe toalety dostosowane do potrzeb sześciolatków. W Zespole Szkół w Rogoźniku wyremontowano już schody p...

Przegląd inwestycji

Przegląd inwestycji

data: 2015-07-20

Połowa roku za nami, więc wypadałoby przyjrzeć się pracom inwestycyjnym prowadzonym na terenie naszej gminy. Nareszcie koniec z utrudnieniami na drogach w Siemoni. Zrealizowano wykonanie łącznika kanalizacji sanitarnej północnej części gminy z południową oraz sfinalizowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Kościuszki i Wolności. Po przeprowadzonych pracach ziemnych nie ma już śladu. Na drogach położona została no...

Remonty dróg gminnych

Remonty dróg gminnych

data: 2015-07-17

Od kwietnia prowadzone są prace inwestycyjne na drogach gminnych. Wszystko to za sprawą dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Rogoźniku zakończono przebudowę dróg z ciągiem rowerowo - pieszym na ulicach: Fabrycznej, Stawowej oraz Ogrodowej. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 1 184 490 złotych. To nie jedyne inwestycje drogowe w Rogoźniku. Obecnie trwają prace przy ...

Remont mostu w Wymysłowie

Remont mostu w Wymysłowie

data: 2015-07-16

Do końca listopada wyremontowany zostanie most na rzece Brynicy w ciągu ulicy Leśnej w Wymysłowie. Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy Bobrowniki, Rajcy – 10 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4773 S (ul. Leś...

Gmina Bobrowniki