telefony: 32 287-78-83, 32 287-78-87, 32 287-78-88, 32 287-79-03

Pogoda w gminie Bobrowniki
Ogłoszenia bezpłatne
Kupię medale, ordery wojskowe, monety i znaczki
Kupujemy: - odznaczenia i medale wojskowe, - legitymacje, dokumenty nadania orderów - szable woj...
Szczegóły ogłoszenia

KOSZENIE TRAWNIKÓW
Oferujemy:- koszenie trawników na terenach pozbawionych dużych nierówności oraz kamieni
Szczegóły ogłoszenia

Szklana Malta
Szklana Malta powstała z myślą o ludziach ceniących sobie oryginalność i wyjątkowe piękno szklaneg...
Szczegóły ogłoszenia
Facebook
Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Stowarzyszenie "Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu"

 

3

 

Stowarzyszenie "Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu" w skrócie - Stowarzyszenie ZZPŻ powstało w 2004r przede wszystkim by prowadzic Ośrodek Edukacji Ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej.
W Miasteczku w oparciu o bazę żywieniowo-noclegowo-dydaktyczną Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Rogoźnik" prowadzimy warsztaty ekologiczne głównie dla grup dzieci i młodzieży ze szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych województwa śląskiego, ale równiez dla grup pozawojewódzkich i zagranicznych.
W ciągu roku w warsztatach uczestniczy ok 2-3 tysięcy uczestników, co czyni nasz ośrodek pod tym względem jednym z najwiekszych w naszym województwie.
Warsztaty prowadzą instruktorzy różnych specjalizacji - studenci, nauczyciele czy pracownicy naukowi. Warsztaty odbywają sie przede wszystkim w terenie i to nie tylko w okolicy Rogoźnika ale i na pobliskiej Jurze. 
Więcej informacji na naszej stronie www:
http://www.miasteczkoekologiczne.republika.pl/
Maciej Pawełczyk - Prezes Stowarzyszenia.

 

 

Stowarzyszenie „Brynica” w Dobieszowicach

 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
- poznawanie historii, stosunków społeczno-gospodarczych i folkloru, 
- propagowanie idei integracji europejskiej, 
- wspieranie i propagowanie rozwoju samorządności lokalnej, 
- ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych , 
- upowszechnienie wiedzy o przeszłości gospodarczej i społecznej miast i wsi położonych nad 
  rzeką Brynicą, w szczególności: Piekar Śląskich, Świerklańca, Tąpkowic, Dobieszowic i  
  Bobrownik, 
- działania na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- ochrona środowiska naturalnego, 
- rozwój form aktywnego spędzania czasu – turystyki, sportu i rekreacji.

Zarząd: 
Prezes: Janusz Hetmańczyk,
Wiceprezes: Janusz Wakuluk,
Skarbnik: Janusz Trefon.

Stowarzyszenie istnieje od 2003 r.

Kontakt:
adres e-mail: jhetman@ka.onet.pl 
W sprawie materiałów dotyczących historii Dobieszowic i ich mieszkańców (fotografie, listy, dokumenty, inne pamiątki) prosimy o kontakt także przez bibliotekę GOK w Dobieszowicach (w dworze).

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO

emeko

 

Nasze stowarzyszenie powstało w 2006 roku. Zrzesza ludzi chcących działać społecznie.
W 2007 roku przyznano nam status Organizacji Pożytku Publicznego za prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz promocję zdrowego stylu życia.

Nasz cel to praktyczne prace ekologiczne, które istotnie wpływają na redukcję efektu cieplarnianego postępującej degradacji gleb zanieczyszczenia wód.

Działamy w ośrodkach pomocy społecznej, szkołach i przedszkolach.
- warsztaty ekologii praktycznej, konkursy z wiedzy o Przyrodzie

Opiekujemy się przytuliskami dla zwierząt.
- pomoc w postaci naturalnych preparatów dla zdrowia i higieny oraz ich praktyczne 
  zastosowanie w żywieniu i pielęgnacji

Pomagamy firmom w realizacji misji ekologicznych. 
- wdrażanie organicznych metod walki z fetorem, recykling odpadów organicznych,  
   utylizacja i uzdatnianie osadów ściekowych, uzdatnianie wody

Współpracujemy z Urzędami Miast i Gmin.
- szkolenia dla rolników, pomoc w realizacji projektów ekologicznych, wiedza o 
   ekologicznych środkach dla rolnictwa i przemysłu

Organizujemy nieodpłatne, otwarte warsztaty i szkolenia:
jak zmienić styl śmiecenia i zmniejszyć ilość odpadów produkowanych w każdym gospodarstwie domowym
jak wprowadzać ekologiczne metody w uprawie roślin i hodowli zwierząt
jak żyć, pracować, mieszkać nie wyrządzając szkody otaczającemu nas środowisku
jak zapanować nad postępującą degeneracją środowiska w którym żyjemy

Aby ekologiczne idee stały się faktem każdy z nas musi podejmować codzienny wysiłek. 
Jeśli nie jest Ci obojętny stan otaczającego nas środowiska, chcesz żyć zdrowiej, 
w mniej skażonym, ładniejszym otoczeniu i myślisz o losie przyszłych pokoleń 
skontaktuj się z nami.

Możesz nam pomagać przekazując 1% podatku.
Wszelkie informacje o naszym Stowarzyszeniu są dostępne na stronie internetowej http://www.emeko.pl/  

Chętnie odpowiemy na zapytania: 

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO
42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 16, tel.: (0-32) 287 40 35
biuro@emeko.pl
KRS: 000025941 Regon: 240400972, NIP: 6252312481
Bank BPH SA nr konta: 27 1060 0076 0000 3200 0115 3452

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zabytkowego Kościoła

w Bobrownikach

 

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 1 sierpnia 2006 r., staraniem grupy założycielskiej, która z inicjatywy Pani Wirginii Jeleśniańskiej zebrała się 31 marca tegoż roku.

Swoją działalność opiera na założeniach statutowych spełniających wymogi art. 20 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od września 2007 r. posiada status organizacji pożytku publicznego o nr KRS 0000261300. Do 2 grudnia 2011 r. Prezesem Stowarzyszenia była Pani Wirginia Jeleśniańska.

 

Stowarzyszenia prowadzi działalność promującą zabytkowy kościół św. Wawrzyńcaoraz podejmuje działania, których celem jest zabezpieczenie tego kościoła przed degradacją i zmierzające do pozyskania środków na jego remont i utrzymanie. Zaprasza do współudziału wszystkich zainteresowanych realizacją tego szczytnego celu. Mottem wspólnego działania mają być słowa pisarza Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie".

 

 Zarząd
 Małgorzata Żyrek - Prezes
 Zygmunt Żukowski - Wiceprezes
 Kazimiera Wymysło - Skarbnik

 Komisja Rewizyjna
 Andrzej Plech
 Krystyna Rabus - Bula
 Teresa Zawiślak 

 

ul. Sienkiewicza 244 
(siedziba w nowym kościele)
Bobrowniki

 

Wiecej informacji o stowarzyszeniu http://parafia-bobrowniki.pl/partnerzy/stowarzyszenie.html

 

DOKUMENTY

Sprawozdanie za 2009 rok - pobierz

Sprawozdanie za 2007 rok - pobierz

Rachunek zysków i strat za rok 2007 - pobierz

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Człowieka, Czystego Środowiska

oraz Zabytków Województwa Śląskiego

 

Cele statutowe stowarzyszenia:

- szeroko rozumiana działalność charytatywna,

- działalność na rzecz Gminy Bobrowniki oraz innych Instytucji Państwowe oraz całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka jak również swobód obywatelskich,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz zwierząt,

- ochrona dóbr kultury i tradycji,

- ochrona zabytków,

- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,

- działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów.

Prezes zarządu – Andrzej Fabiańczyk

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sączowa

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sączowa powstało 13 grudnia 2007 roku.
Inicjatorkami powołania stowarzyszenia były: Beata Maria Ziaja, Alicja Nabrdalik-Kocot, Barbara Gajdzińska.     W grupie założycielskiej  znalazło się  18 osób. Pierwszym prezesem była Beata Maria Ziaja.

Obecny Zarząd:
Prezes - Elżbieta Sapińska
Wiceprezes - Alicja Nabrdalik-Kocot
Skarbnik - Barbara Gajdzińska
Sekretarz - Czesława Nabrdalik
Członek Zarządu - Joanna Kocot-Dyszy


Celem Stowarzyszenia jest rozbudzanie aktywności społeczności  lokalnej. Stowarzyszenie  współpracuje ze wszystkimi organizacjami  na  terenie sołectwa Sączów, uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach lokalnych.

Pierwszą imprezą zorganizowana przez Stowarzyszenie był „Sylwester pod gwiazdami”, czyli plenerowe powitanie Nowego Roku. Impreza weszła na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych Sączowa.

 

Informacje Stowarzyszenia:

Operacja - Wyjazdowe spotkania

z kulturą "A może nie WSZĘDZIE DALEKO ?" - pobierz

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej - pobierz

Sprawozdanie z II etapu realizacji projektu - pobierz

 

Stowarzyszenie SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

 

Stowarzyszenie: SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ jest niezależną organizacją, powstałą  z inicjatywy mieszkańców Siemoni.

Celem naszym jest dążenie do poprawy jakości życia, troska o środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne.
Chcemy uczestniczyć w rozwoju kraju szanując i chroniąc przyrodę, zabytki i prawa człowieka.
Dostrzegamy potrzeby współcześnie żyjących ludzi i będziemy starać się pomagać w realizacji tych potrzeb, zachowując dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój obecnych i przyszłych pokoleń.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna (nie pozbawiona praw publicznych), po złożeniu na ręce Zarządu deklaracji członkowskiej.

 

Oficjalna strona: http://www.stowarzyszeniesiemoniaptp.cba.pl

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Lepsza Gmina"

 

1

 

Cele Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "Lepsza Gmina":
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Wspieranie i podejmowanie działań przyczyniających się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz rozwoju usług edukacyjnych
4. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 
5. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości i zasobów ludzkich.
6. Wspieranie, inicjowanie i promowanie działań zmierzających do rozwoju gminy, powiatu i regionu.
7. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców
8. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego.
9. Inicjowanie aktywności publicznej.
10. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego
11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych. 
12. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju.

 

Oficjalna strona: http://www.lepszagmina.free.ngo.pl

 

Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium"

 


 

fort


Stowarzyszenie formalnie powstało w 2001 roku. Celem stowarzyszenia  jest próba ratowania zabytków architektury militarnej, a także rozbudzanie wśród ludzi zainteresowania problematyką fortyfikacji.  Organizacja na 2011 rok liczy 140 członków*. Jest podzielone jest na siedem kół terenowych, dodatkowo jest formalnie związana z trzema grupami rekonstrukcji historycznej. „Pro Fortalicium” w chwili obecnej posiada 11 izb muzealnych oraz jest w trakcie remontu 10 kolejnych obiektów. Dodatkowo członkowie organizują wiele imprez plenerowych przy swoich muzeach w tym inscenizację bitwy wyrskiej, jednej z największych w Polsce inscenizacji historycznych. Koło terenowe „Dobieszowice”Członkowie dobieszowickiego koła zajmują się renowacją obiektów w Dobieszowicach, Wymysłowie i Bobrownikach. Do chwili obecnej pasjonaci fortyfikacji wyremontowali sześć przedwojennych obiektów, są to:

- Ciężki schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach Wesołej

- Schron-wartownia przy jazie na Brynicy między Dobieszowicami a Piekarami Śl.

- Schron pozorno-bojowy nr 100 w Wymysłowie.

- Ciężki schron nr 53a w Wymysłowie w pobliżu tamy.

- Dwa schrony polowe położone w lesie między Wymysłowem a Ossami.

 

Dodatkowo członkowie stowarzyszenia starają się przywrócić blask przedwojennym budowlom w Bobrownikach. W najbliższych latach organizacja chce wyremontować tradytor artyleryjski który znajduje się przy ul. Koszarowej, dwukondygnacyjny schron który znajduje się na Namiarkach oraz schron w skarpie tuż przy autostradzie A1 w Bobrownikach. Obecnie koło terenowe „Dobieszowice” posiada 18 członków*.

 

Oficjalna strona Stowarzyszenia:  http://www.profort.org.pl/

 

 

Stowarzyszenie "Sportowy Klub Modelarski"

 

model

 

Jesteśmy organizacja pozarządową „Sportowym Klubem Modelarskim” posiadającym osobowość prawną, działającym w formie stowarzyszenia, wpisanym do Ewidencji Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Będzińskiego pod numerem ewidencyjnym KS-38.

Działalność swoja rozpoczęliśmy z dniem 1 września 2011 r.

Działalność Sportowego Klubu Modelarskiego opiera się głównie na pracy społecznej członków oraz pomocy i ofiarności życzliwych nam osób. Promujemy wszelkie sporty modelarstwa  ze szczególnym uwzględnieniem modelarstwa lotniczego i okrętowego. Nasza działalność statutowa to:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

• organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

Podstawowe znaczenie dla zahamowania niepokojących zjawisk patologicznych ma zaoferowanie młodzieży różnorodnych form spędzania czasu wolnego. Konstruowanie i budowanie modeli, treningi, udział w pokazach i zawodach różnych szczebli może być przeciwwagą i skutecznym hamulcem dla tych zjawisk.

Modelarstwo to nie tylko bardzo rozległa dyscyplina sportu, ale także zaplecze kadrowe dla pozostałych dyscyplin sportowych. Przykładem urastającym do rangi symbolu, jest fakt, że z szeregu modelarzy wywodzi się pierwszy polski kosmonauta gen. Mirosław Hermaszewski, którego młodzieńcze marzenia, rozbudzone poprzez modelarstwo stały się rzeczywistością.

Bardzo cenimy sobie bardzo owocną współpracę z Gminą Bobrowniki, Na użyczonych nam terenach położonych na działce oznaczonej nr 1634/3 mapy katastralnej Gminy Bobrowniki, organizujemy lotnisko modelarskie. 

Jednocześnie za zgodą wójta Gminy Bobrowniki mgr Arkadiusza Ziemby i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, na udostępnionym nam szkolnym sprzęcie komputerowym, w tym tablicy interaktywnej w bieżącym roku szkolnym prowadziliśmy  zajęcia promujące modelarstwo lotnicze i uczące młodzież szkolną (klasy IV – VI) podstaw pilotażu modeli radiosterowanych.Obecnie stowarzyszenie liczy 17 aktywnie zaangażowanych członków.

 

 

KLUB EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

 

Strona internetowa Klubu: http://klub-emerytow-i-rencistow.webnode.com

 

 

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TECHNIKI MILITARNEJ 

 

Stowarzyszenie powstało z połączenia kilku nie zależnych od siebie grup, które spotykały się na zlotach oraz na innych imprezach związanych z prezentacją techniki militarnej i tematów z nią pokrewnych.
Spotkanie założycielskie miało miejsce w Bytomiu w listopadzie 2006 roku. Połączyło ich zainteresowanie historią i militariami. Jak wiadomo historia jest związana nie rozłącznie z konfliktami zbrojnymi. Przez wieki technika militarna była głównym motorem rozwoju technologii cywilnej. Począwszy od prostej broni białej, następnie poprzez pojawienie się broni palnej po rewolucyjne zmiany uzbrojenia w XX wieku, aż technologie ery kosmicznej naszego stulecia. Interesuje ich historia zarówno największych konfliktów takich jak dwie Wojny Światowe, konflikty w Korei, Wietnamie, Afganistanie, wojny Irackie jak również historia obejmująca czasy dawniejsze i starożytne oraz oczywiście najbliższą ich związana ze Śląskiem i jego okolicą. Dlatego postanowiliśmy założyć większe stowarzyszenie abyśmy mogli wspomagać się wzajemnie w realizacji naszego hobby. Mają również nadzieję na pozyskanie nowych adeptów, których „zarażą” swoimi zainteresowaniami i poszerzymy ich wiedze z dziedziny historii i techniki.
Obecne Stowarzysznie po przekształceniach liczy 30 osób. Znajduje się na terenie naszej gminy w Dobieszowicach .

 


Strona internetowa stowarzyszenia: http://smtmm.blogspot.com

 

 

FUNDACJA ZWIASTUN

 


1

 

Fundacja "ZWIASTUN" powstała w kwietniu 2013 roku. Została założona przez grupę osób skupionych wokół portalu internetowego bobrowniki.tv. Pierwszy pomysł jej powstania wyszedł od twórcy i właściciela portalu - Henryka Wadowskiego.
Postanowił on sformalizować  współpracę kilku osób, które aktywnie uczestniczyły w tworzeniu i funkcjonowaniu naszej internetowej telewizji. Grupa ta miała wiele pomysłów na rozwinięcie swojej działalności oraz na realizację różnych projektów, poza samym prowadzeniem portalu internetowego. Po licznych dyskusjach powstał zarys profilu działalności planowanej fundacji, który następnie został ujęty w opracowanym statucie. Podstawowymi celami działalności Fundacji 'ZWIASTUN" są :
- działania zmierzające do kreowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- informowanie społeczeństwa o wydarzeniach społecznych, gospodarczych, religijnych, politycznych,
- wspieranie wolności i niezależności mass mediów, rozumianych jako środki społecznego komunikowania,
- ochronę wartości kulturowych i przyrodniczych charakterystycznych dla każdego regionu,
- działania na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wspieranie i propagowanie rozwoju samorządności lokalnej i organizacji pozarządowych.
Realizacja powyższych celów (oraz innych wymienionych w statucie) jest dla nas głównym impulsem do budowania od podstaw naszej Fundacji. Chcemy poprzez realizację naszych celów i planów, przyczynić się do rozwoju naszego kraju i społeczeństwa, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego działalność Fundacji będzie się skupiać głównie na terenie Gminy Bobrowniki. Jesteśmy przekonani, że działalność ta będzie przynosiła wiele korzyści naszej lokalnej społeczności oraz - co za tym idzie - osobistą satysfakcję nam i wszystkim osobom, które zaangażują się w nasze projekty.

 

Strona internetowa fundacji : Zwiastun


Zarejestruj się do listy mailingowej!

Login:

Hasło:


Nowe konto

Urząd Gminy w Bobrownikach, 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8       telefony: 32 287-78-83, 32 287-78-87, 32 287-78-88, 32 287-79-03       fax: 32 287-74-86

 

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman