telefony: 32 287-78-83, 32 287-78-87, 32 287-78-88, 32 287-79-03

Pogoda w gminie Bobrowniki
Ogłoszenia bezpłatne
Kupię medale, ordery wojskowe, monety i znaczki
Kupujemy: - odznaczenia i medale wojskowe, - legitymacje, dokumenty nadania orderów - szable woj...
Szczegóły ogłoszenia

KOSZENIE TRAWNIKÓW
Oferujemy:- koszenie trawników na terenach pozbawionych dużych nierówności oraz kamieni
Szczegóły ogłoszenia

Szklana Malta
Szklana Malta powstała z myślą o ludziach ceniących sobie oryginalność i wyjątkowe piękno szklaneg...
Szczegóły ogłoszenia
Facebook
Wykaz pracowników

PARTER 


Pokój nr 1

Jolanta Wieczorek

 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 45

Hanka Mańka 

 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych
 • Inspektor
 • Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, sprawy obronne, informacje niejawne
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 35

 

Pokój nr 2

Łukasz Flak 

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 74

Aleksandra Pośpiech 

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 36

Roman Jeleśniański

 • Referat Spraw Obywatelskich
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 47

Pokój nr 3

Bartosz Makieła

 • Referat Rozwoju i Promocji
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 23

Milena Makieła

 • Referat Rozwoju i Promocji
 • Podinspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 25

Tomasz Kopiński

 • Referat Rozwoju i Promocji
 • Pomoc administracyjna
 • telefon 032 287-78-83

Maciej Dyszy

 • Pomoc Administracyjna
 • telefon 032 287-78-83

Pokój nr 4

Tomasz Gajek

 • Referat Ochrony Środowiska
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 52

Agnieszka Balwierz 

 • Referat Ochrony Środowiska
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 53

Pokój nr 5

Dorota Kowalik 

 • Referat Ochrony Środowiska
 • Zastępca Kierownika
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 56

Elżbieta Olszówka 

 • Referat Ochrony Środowiska
 • Podinspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 43

 

Pokój nr 6
Grzegorz Gawroński
 • Podinspektor
 • telefon 32 384 30 45
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 37

Mateusz Dyrgała

 • Inspektor
 • telefon 32 384 30 45
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 37

 

Malwina Blachowska
 • Pomoc Administracyjna
 • telefon 32 384 30 45
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 37

 

 

 


I PIĘTRO 


Pokój nr 11

_________

Pokój nr 12

Roman Polarz

 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 22

Mariusz Pawełczyk

 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Zastępca kierownika referatu 
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 38

Katarzyna Mitas

 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 59

Ewelina Grzbiela  

 • Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 59

Pokój nr 13

Sabina Gębczyk

 • Kancelaria Urzędu Gminy
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 40, 50

Pokój nr 14
Wacława Kocot 

 • Sekretarz Gminy
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 33

Pokój nr 15

Arkadiusz Ziemba

 • Wójt Gminy

 

Angelika Zabiegała  

 • Referat Organizacyjny i Kadr
 • Sekretariat Wójta Gminy / Biuro Rady Gminy
 • Inspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 30

Pokój nr 16

Małgorzata Bednarek

 • Referat Rozwoju i Promocji
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 21

Anna Wójcik

 • sekretarka
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 21

 


Pokój nr 17
Maria Dukalska-Dziki

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 51

Agnieszka Niedbała  

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Zagospodarowanie przestrzenne gminy
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 31

Pokój nr 18
Maria Trzcionka 

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Rolnictwo, gminne zasoby mieszkaniowe i użytkowe
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 41

Daria Idasiak

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inspektor
 • Podział, rozgraniczenia i numeracja nieruchomości, gospodarka gruntami komunalnymi
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 41

Aleksandra Misiak

 • Referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Pomoc administracyjna
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 41


II PIĘTRO


 

Pokój nr 21

Krzysztof Ślusarz

 • Referat Planowania i Finansów
 • Inspektor
 • Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości (dot. osób fizycznych), wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zbieranie oświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej i zajętych pod tą działalność gruntów i budynków
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 28

 

Ewelina Knapik
 • Pomoc Administracyjna
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 28

 

 

Pokój nr 22
Magdalena Toth 

 • Referat Planowania i Finansów
 • Inspektor
 • Księgowość wpływów podatku rolnego, od nieruchomości, egzekucja zaległości, wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości/nadpłat
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 34

Edyta Lazar 

 • Referat Planowania i Finansów
 • Inspektor
 • Księgowość wpływów podatku rolnego, od nieruchomości, egzekucja zaległości, wydawanie zaświadczeń o stanie zaległości/nadpłat
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 34

Pokój nr 23
Barbara Ferdyn

 • Skarbnik Gminy
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 26

Pokój nr 24

Aleksandra Kosińska 

 • Referat Planowania i Finansów
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 49

Monika Wojak 

 • Referat Planowania i Finansów
 • Zastępca kierownika referatu
 • Podatek od środków transportowych, zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdania budżetowe.
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 55

Joanna Wyderka

 • Referat Planowania i Finansów
 • Podinspektor
 • Podatek rolny, leśny, od nieruchomości (dot. osób prawnych), opłaty czynszów, mediów
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 39

Ewa Tadra

 • Referat Planowania i Finansów
 • Podinspektor
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 39

Joanna Małota

 • Referat Planowania i Finansów
 • Inspektor
 • Płatności faktur, obsługa kontrahentów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa budżetu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 55


Pokój nr 26
Piotr Wieczorek 

 • Referat Organizacyjny i Kadr
 • Zastępca kierownika referatu
 • Obsługa informatyczna Urzędu Gminy
 • telefon 032 287-78-83  wewnętrzny 29

Pokój nr 27

Kamila Mitas  

 • Referat Organizacyjny i Kadr
 • Kierownik referatu
 • telefon 032 287-78-83 wewnętrzny 24

 

Pokój nr 28
Maria Kucińska

 • Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Zarejestruj się do listy mailingowej!

Login:

Hasło:


Nowe konto

Urząd Gminy w Bobrownikach, 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8       telefony: 32 287-78-83, 32 287-78-87, 32 287-78-88, 32 287-79-03       fax: 32 287-74-86

 

Strona zbudowana w oparciu o system CMS Webman