Rogoźnik - ul. Szkolna


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WÓJT GMINY BOBROWNIKI INFORMUJE,

że ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w sołectwie Rogoźnik, przy ulicy Szkolnej, objęta księgą wieczystą nr KA1B/00055376/9, zabudowaną budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 450,65 m2.Tabela


Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018r. o godzinie podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli w sali nr 25 ( II piętro ) Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach ul. Gminna 8.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, Bobrowniki, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bobrowniki.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki (adres strony: www.bip.bobrowniki.pl), a także na tablicach ogłoszeń w sołectwie Rogoźnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki w Bobrownikach przy ul. Gminna 8, pok. nr 17, tel. 667-000-070, e-mail: ref_mk@bobrowniki.pl
działki na sprzedaż

działki na sprzedaż

działki na sprzedaż