MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wójt Gminy Bobrowniki

Wójt Gminy

Arkadiusz Ziemba pełni funkcję Wójta Gminy Bobrowniki od 2010 roku. W trakcie tych dwóch kadencji, gmina Bobrowniki intensywnie się rozwinęła, głównie ze względu na efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, które rocznie potrafią nawet stanowić 50% budżetu inwestycyjnego gminy. Budżet gminy zwiększył się w tym czasie o 240%, natomiast budżet na inwestycje o 300%. Pozyskano wielomilionowe dotacje ze środków unijnych  i krajowych. Największe z nich to: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki”, dzięki którym do 2020 r., ponad 95 % powierzchni Gminy zostanie skanalizowane, wypełniając tym samym wymogi  tzw. dyrektywy ściekowej. To Wójt doprowadził do przejęcia od Skarbu Państwa 50-cio hektarowego terenu parku w Rogoźniku w 2011 roku, po czym rozpoczęły się sukcesywne inwestycje w ten teren. Ostatnia z nich, tj. remont budynku amfiteatru w Rogoźniku ma przywrócić blask perle Górnego Śląska. Wójt kładzie nacisk na rozwój budowlanych terenów mieszkaniowych, dzięki czemu wzrasta rokrocznie sprzedaż działek i ilość mieszkańców. 

Budowa dróg, kanalizacji i inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz przestrzeń publiczną pochłonęły w ciągu 7 lat kadencji kilkadziesiąt milionów złotych.

Docenia to społeczność gminy, obdarzając go w wyborach w 2014 roku, największym  w powiecie będzińskim zaufaniem społecznym (71%).

Doceniają to także obiektywne instytucje. W 2017r. Gmina Bobrowniki uzyskała piętnaste miejsce w Polsce oraz drugie w województwie,  w Rankingu Samorządów organizowanym przez wydawnictwo „Rzeczpospolita”. Także za ten rok Arkadiusz Ziemba otrzymał tytuł „Samorządowca Roku”  przyznawany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za współpracę z innymi samorządami nad powstaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W 2016r. Arkadiusz Ziemba zdobył nagrodę  „Innowator 2016”, przyznawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dla Urząd Gminy w Bobrownikach otrzymał też Certyfikat Jednostki Samorządu Terytorialnego aktywnej w Regionalnym Ekosystemie Innowacji, który potwierdza uzyskanie pozytywnej oceny w audycie technologiczno - innowacyjnym. Otrzymał również dla Gminy Bobrowniki dyplom „Samorząd przyjazny Seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”, przyznany przez Senat RP, a także tytuł Złotego i Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu.

 

Arkadiusz Ziemba jest doskonale przygotowany do pełnienia funkcji wójta. Posiada wyższe wykształcenie. Ukończył studia dzienne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na Wydziale Zarządzania. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przez dwa  lata był członkiem Rady Nadzorczej „Ceramika Skarbek” Sp. z o.o. Zna trzy języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski, a karierę zawodową rozpoczął w znanej na Śląsku instytucji, jaką jest Fundusz Górnośląski. Przejście do samorządu wprost z biznesu, a jednocześnie doświadczenie w przestrzeni społecznej pozwoliło mu na wdrożenie innowacyjnego podejścia do petenta. Gmina jest otwarta na potrzeby mieszkańców, przyjazna i pomocna.