MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

System monitoringu jakości powietrza

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

27.05.2018 r. (niedziela)

wystąpiły przekroczenia wartości ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 13%, Wodzisławiu Śląskim o 12%, Cieszynie o 3%, Katowicach o 2%, Bielsku-Białej o 1%,

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

28.05.2018 r. (poniedziałek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

 

28-29.05.2018 r. (poniedziałek, wtorek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu, będzie umiarkowana, warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny – kolor żółty.


Związane jest to z występującym ryzykiem przekroczeniem średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benz(a)pirenu.

 

Aktualne informacje o jakości powietrza dostępne są na stronie WIOŚ w Katowicach:  http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

 

Gmina Bobrowniki